Heeft u vragen bel: 010-4180248
 

Makelaar NESSELANDE

 
Rotterdam wilde graag uitbreiden, omdat er behoefte was aan meer woon- en werkvoorzieningen. De locatie voor de bouw van het nieuwe stedelijke gebied viel op de Prins Alexanderpolder. Een groot stuk veengebied ten oosten van Rotterdam. In de jaren vijftig moesten boeren om die reden het gebied verlaten. In het gebied zijn een aantal restanten hiervan nog terug te vinden. Zo is in Alexandrium III in één van de winkels een woning uit die tijd terug te vinden en is in het noordoosten van de wijk Ommoord een uitgaansgelegenheid gevestigd in een voormalige boerderij.

Op 24 november 1961 werd begonnen met de bouw van het eerste wijk van het gebied: Het Lage Land, vernoemd naar de gelijknamige droogmakerij. Kort hierop werd begonnen met de bouw van de wijk Prinsenland, waarvan een deel pas werd gerealiseerd in de jaren negentig. Wethouder mr. H. Bavinck sloeg op 29 december 1965 de eerste paal voor de nieuwe woonwijk Ommoord de grond in. Deze wijk werd vernoemd naar de voormalige Ommoordse Polder. Voor de wijk Zevenkamp werd op 20 maart 1979 de eerste paal in de grond geslagen om een woonwijk van 220 hectare te realiseren.

Inmiddels heeft Prins Alexander bijna 94.000 inwoners verdeeld over zeven wijken, een van deze wijken is Nesselande.
In het noordoosten van het gebied Prins Alexander ligt de wijk Nesselande.